Nørre Tranders menighedsråd

Erik Villy Rasmussen

Erik Villy Rasmussen

Formand

Tlf. 30 60 09 61

Email: formand@nrtranders.dk 

Jørgen Lund Mogensen

Næstformand og formand for aktivitet- og musikudvalget 

Tlf. 61 30 86 45

Email: naestformand@nrtranders.dk

Steen Brøsted Pedersen

Kontaktperson

Tlf. 40 27 54 66

E-mail: kontaktperson@nrtranders.dk 

Svend Jørgensen

Svend Jørgensen

Menigt medlem

Tlf. 30 25 87 14

E-mail: praestegaardsudvalg@nrtranders.dk

Elmer Nødskov Jespersen

Kirkeværge

Tlf. 29 72 86 93

E-mail: kirkevaerge@nrtranders.dk

Billede

Preben Bonde

Menigt medlem

Tlf. 20 21 19 80

E-mail:  preben@nrtranders.dk

Billede

Poul Erik Føns

Menigt medlem

Tlf. 22 59 81 86

E-mail:  poul-erik@nrtranders.dk

Billede

Aase Møller

Menigt medlem

Tlf. 24 23 29 24

E-mail:  aase@nrtranders.dk

Christian Juul Mikkelsen

Christian Juul Mikkelsen

Kasserer

Tlf. 98 15 77 10

E-mail: kasserer@nrtranders.dk 

Svend Otto Jensen

Svend Otto Jensen

Formand for bygnings og præstegårdsudvalget

Tlf. 20 28 42 10

E-mail:  bygningsudvalg@nrtranders.dk

Claus Nielsen

Claus Nielsen

Menigt medlem

Tlf. 21 26 95 16

E-mail:  claus@nrtranders.dk

Lis Beck

Menigt medlem

Tlf. 41 16 07 88

E-mail: lis@nrtranders.dk

Portrætter er taget af Den Blaa Fotograf, Christian Hebell Paulsen og Nils Krogh