Undervisning af børn

Nørre Tranders kirke har et samarbejde med de tre store skoler i Aalborg øst omkring understøttende kristendomsundervisning. Kirkekulturmedarbejderen inviterer 3. klasserne til at komme på besøg i Nørre Tranders Kirke og Kirkecenteret. Det foregår i et forløb med 5 undervisningsgange á 2 timer (eller som 2 hele temadage) og fortæller under temaet Livsforståelse om kristendommens opståen, dens indtog i Danmark, hvordan kristendommen præger os i vores dagligdag, forståelse af kristne symboler og hvorfor vi har de helligdage vi har i Danmark.

Undervisningen er ikke forkyndende, og har fokus på det etiske i bibelfortællingerne og på, hvordan eleverne kan se elementer heraf i deres omgang med hinanden. Der er fokus på dialog med børnene samt læring via kreativitet og bevægelse.

Den understøttende kristendomsundervisning på skolerne kom i stand i forbindelse med den nye skolereform i 2014 og tilbydes i stedet for den traditionelle minikonfirmandundervisning ved kirken.

Ønsker man mere information kan man kontakte kirke-og kulturmedarbejderen i Nørre Tranders kirke. 

OBS! Stillingen som kirke og kulturmedarbejder er pt. vakant, siden opdateres når vi har ansat en ny kirke og kulturmedarbejder.

 

 

Billederne er fra dette års temadage i sorgforståelse og De Dødes Dag i Mexico.