Fødsel og faderskab

 

Fødsel

 

Et barns fødsel skal anmeldes. Hvis fødslen sker på et sygehus, er det sædvanligtvis jordemoderen der laver en fødselsanmeldelse, men er

 

fødslen sket uden en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen. Du skal anmelde dit barns fødsel på en blanket som du finder her.

 

Blanketten skal afleveres senest 14 dage efter fødsel til kirkekontoret i morens påbælssogn.

 

Alle nybagte mødre modtager kort efter fødslen et 'morbrev' i sin digitale postkasse. 

 


Anmeldelse af fælles forældremyndighed

 

Hvis barnets mor ved fødslen er gift, bliver mors mand automatisk registeret som far, og I skal ikke foretage jer yderligere.

 

Hvis barnets mor ikke er gift ved fødslen, kan I som ugifte forældre erklære, at I sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres

 

barn. Dette sker ved at udfylde en omsorg og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes og underskrives af begge

 

forældremyndighedsindehavere senest 28 dage efter fødsel.

 

Hvis I har udfyldt en omsorg og ansvarserklæring før barnets fødsel, kan I aflevere den godkendte kvittering fra familieretshuset fysisk eller

 

elektronisk til kirkekontoret.