Menighedsrådet i Nørre Tranders sogn 2020-2024

 

Erik Rasmussen

Formand

   Jørgen Lund Mogensen 

Næstformand og formand for aktivitets og musikudvalget 

Claus Nielsen

Kasserer / It-support

Steen Pedersen

Kontaktperson

Svend Otto Jensen

Formand for bygningsudvalget

Elmer N.  Jespersen

Kirkeværge 

Poul Erik Føns Sørensen 

Menigt medlem 

Preben Bonde 

Menigt medlem 

  Aase Nielsen

Menigt medlem

Lis Beck  

  Menigt medlem

Oral Shaw

Kirkebogførende sognepræst

Anne Marie M. Sørensen

Sognepræst

Maiko Miyamoto

Sognepræst

Jens Chr. Meldgaard

Sognepræst

Christina Beltoft

Organist/   medarbejderrepræsentant

Søren Christiansen

Kirketjener/  medarbejderrepræsentant

Linda Tadsen

Administrationschef / sekretær for menighedsrådet