Personale i Rørdal SognRinger og graver:
Gitt Riis Rasmussen
tlf. 9813 1588
E-mail: roerdalkirke@outlook.dk

Fornyelse af gravsteder i Rørdal:
Henvendelse rettes til kirkeværgen.
Rørdal kirke er normalt en aflåst kirke, men personer, der ønsker at bese kirken, kan henvende sig til graveren, der velvilligt fremviser kirken, eller ved henvendelse på tlf. 98 16 43 01 - Tage Thomsen.