Vielse

 

To hænder med ringe

 

 

Når I har besluttet jer for at skulle giftes i kirken, skal I kontakte kirkekontoret. Så kan I aftale en dato for brylluppet og for den samtale, I skal have med præsten forud for vielsen.

I Danmark indebærer en kirkelig vielse fuldt ud samme juridiske bindinger som en borgerlig vielse på et rådhus - forskellen ligger i, at man i kirken siger "ja" til hinanden foran Gud og modtager Guds velsignelse af ægteskabet.

www.borger.dk www.borger.dk skal I udfylde en ægteskabserklæring, som danner grundlag for kommunens udarbejdelse af en såkaldt "prøvelsesattest". En prøvelsesattest er gældende i 4 måneder og skal afleveres til kirkekontoret/præsten.

Man kan blive viet i Nørre Tranders Kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har en særlig tilknytning til kirken - tal med kirkekontoret eller præsten, hvis I er i tvivl. For at blive viet i en kirke skal den ene af jer være medlem af Folkekirken.

Kirkekontoret
Tlf. 9815 7205
noerretranders.sogn@km.dk noerretranders.sogn@km.dk

Velsignelse
Hvis I tidligere er blevet viet på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken. Den kirkelige velsignelse foregår på mange måder som en vielse - blot skal I ikke sige "ja" til at få hinanden, det har I jo allerede gjort. Derfor skal I heller ikke skaffe prøvelsesattest.

Find flere informationer
Læs mere om vielser, find inspiration til vielsessalmer og se videoklip, der forklarer om hvordan vielser foregår. Find det på folkekirken.dk folkekirken.dk