Ind- og udmeldelse

Hvid bænk foran stendige

Indmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i "Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", kan du blive optaget i Folkekirken. 

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af Folkekirken, skal du sende et brev med navn, cpr-nummer, anmodning om udmeldelse og underskrift til kirkekontoret. Du modtager senere en ny dåbsattest med en påtegning om udmeldelsen.

Efter udmeldelse af Folkekirken:

  • Du betaler ikke længere kirkeskat
  • Du har ikke længere ret til kirkelig betjening
  • Når du dør, har du ikke ret til præstelig medvirken ved din begravelse. 

   Underret din familie om beslutningen, som skal respekteres.
   Læs Folkekirkens oplysninger om ind- og udmeldelse .