Menighedsrådet i Nørre Tranders sogn

 

Erik Rasmussen
Formand

Tlf. nr.:  30600961
E-mail: formand@nrtranders.dk

Jørgen Lund Mogensen
Næstfmd. / Fmd. for aktivitets og musikudvalg

Tlf. nr.: 61308645
E-mail: naestformand@nrtranders.dk

Claus Nielsen
Kasserer / It-support

Tlf.nr.:  21269516
E-mail: claus@nrtranders.dk

Steen Pedersen
Kontaktperson

Tlf. nr.:  40275466
E-mail: kontaktperson@nrtranders.dk

Svend Otto Jensen
Formand for bygningsudvalget

Tlf. nr.: 20284210
E-mail: bygningsudvalg@nrtranders.dk

Elmer Nødskov Jespersen
Kirkeværge

Tlf.nr.:  29728693
E-mail: kirkevaerge@nrtranders.dk

Aase Møller
Menigt medlem

Tlf. nr.: 24232924
Email: aase@nrtranders.dk

Poul Erik Føns Sørensen
Menigt medlem

Tlf. nr.: 22598186
Email: poul-erik@nrtranders.dk

Lis Beck
Menigt medlem

Tlf. nr.: 41160788
Email: lis@nrtranders.dk

Preben Bonde
Kontaktperson præstegården

Tlf. nr. 20211980
E-mail: preben@nrtranders.dk