Menighedsråd 2020-2024

Nørre Tranders menighedsråd:

Erik Rasmussen, formand 

Jørgen Lund Mogensen, næstformand og formand for aktivitets- og musikudvalget

Christian Juul Mikkelsen, kasserer

Steen Pedersen, kontaktperson

Svend Otto Jensen, formand for bygnings- og præstegårdsudvalget

Svend Jørgensen

Elmer Jespersen, kirkeværge

Claus Nielsen, It

Lis Beck 

Preben Bonde

Poul Erik Føns Sørensen

Aase Møller

Præster:

Oral Shaw

Anne Marie Munk Sørensen

Maiko Miyamoto

Jens Chr. Meldgaard, formand for diakoni- og børn/ungeudvalget

Medarbejder repræsentanter:  Helle Krogsbøll, kirkekulturmedarbejder og Søren Christiansen, kirketjener

Sekretær:  Linda Tadsen, Administrationschef

Møder 2023.

Menighedsrådsmøderne afholdes ca. en gang om måneden, og er offentligt tilgængelige.
Møderne afholdes på Nørre Tranders Kirkecenter, Lemvigvej 100 mellem kl. 17.00 - 21.00
 

Torsdag den 12. januar

Onsdag den 25. januar

Onsdag den 1. marts

Onsdag den 22. marts 2023

Onsdag den 26. april

Onsdag den 24. maj

Onsdag den 14. juni

Onsdag den 23. august

Onsdag den 27. september

Onsdag den 25. oktober

Onsdag den 22. november