Omsorgsgruppen Åberg

Nørre Tranders Kirke har et samarbejde med Mellervangskolen i form af en børnesamtalegruppe som kaldes "Omsorgsgruppen  Åberg".


Fornylige skrev Kristeligt Dagblad en artikel om Omsorgsgruppen Åberg. Den kan læses her:
Udsatte børn finder tryghed i Omsorgsgruppen Åberg


Gruppen henvender sig til børn, som oplever forskellige udfordringer i familien f.eks. ved skilsmisse eller ved sygdom. Børnene har i gruppen mulighed for at dele tanker med andre børn i lignende situation. Ved at høre andre børns tanker og fortællinger får børnene mulighed for at opdage, at deres egne reaktioner på deres udfordringer er helt normale og dette kan hjælpe dem til ikke at føle sig fremmedgjorte i forhold til kammerater.


I dag ved man, at indlæring blokeres, hvis trivslen ikke er tilstede. Gruppens formål er derfor gennem samtaler og kreative aktiviteter børnene imellem, at hjælpe  dem til at få mere overskud og lyst til hverdagen i skolen igen.


Et gruppeforløb i kan veksle i tid alt efter barnets trivsel og gruppen har løbende optag.Optagelse i sker kun via klasselærer og trivselsperson på skolen.


Gruppen ledes af pædagog  Susan Overgaard & kirke- og kulturmedarbejder Helle Krogsbøll i samarbejde med trivselsperson Elisabeth Heuckendorf, Mellervangskolen.