Kirkegårdens prisliste 2023

Pleje og vedligehold momsbelagt

 

                Pris     

 

Pleje og vedligeholdelse - 1 kisteplads ja kr.  976,54
Pleje og vedligeholdelse - 2 kistepladser ja kr.  1.467,09
Pleje og vedligeholdelse - ekstra kisteplad ja kr.  229,24
Pleje og vedligeholdelse - 1 urnegravsted ja kr.  733,54
       
Udvidet pleje og vedligehold      
Udvidet pleje og vedligehold - 1 kisteplads ja kr.  1.025,37
Udvidet pleje og vedligehold - 2 kistepladser ja kr.  1.540,46
Udvidet pleje og vedligehold - ekstra kisteplads ja kr.  240,69
Udvidet pleje og vedligehold - urnegravsted ja kr.  770,22
       
Servitut-obigatoriske ydelser      
Obl. Hækklipning og hækvedligeholdelse 1 kisteplads ja kr. 140,00
Obl. Hækklipning og hækvedligeholdelse 2 kisteplads ja kr. 210,00
Obl. Hækklipning og hækvedligeholdelse ekstra kisteplads ja kr. 70,00
Obl. Hækklipning og hækvedligeholdelse urnegravsted ja kr. 130,00
Obl. Hækklipning og hækvedligeholdelse - type1 ja kr. 55,00
       
Fællesplæne - 1 urneplads ja kr.  341,25
Fællesplæne - 1 kisteplads ja kr.  702,03
Anonym plæne - 1 urneplads ja kr.  341,25
Græsgravsted m. plade - 1 kistepladser ja kr.  881,39
Græsgravsted m. plade - 2 kisteplads ja kr.  1.195,73
Græsgravsted m. plade - ekstra kisteplads ja kr.  300,56
Bunddække gravplads, urnegrav ja kr.  541,57
Græsgravsted m. plade - - 2 urnepladser ja kr.  541,57
       
Grandækning      
Grandækning - 1 kisteplads ja kr.  740,00
Grandækning - 2 kistepladser ja kr.  1.050,00
Grandækning - ekstra kisteplads ja kr.  140,00
Grandækning - 2 urnepladser ja kr.  600,00
Partiel grandækning - 1 kisteplads ja kr.  740,00
Partiel grandækning - 2 kistepladser ja kr.  1.050,00
Partiel grandækning - ekstra kisteplads ja kr.  140,00
Partiel grandækning - 2 urnepladser ja kr.  600,00
Gran beddækning - 2 gravminde ja kr.  740,00
Gran beddækning - 1 gravminde ja kr.  1.050,00
Gran beddækning - ekstra gravminde ja kr.  140,00
Gran beddækning - urnegravsted ja kr.  570,00
       
Kranser og blomster       
Krans mellem  ja kr. 150,00
Krans gran m. pynt ja kr.  200,00
Stedmoder ja kr.  19,00
Isbegonia ja kr.  19,00
Juletulipaner stk. ja kr. 15,00
       
Særlige ydelser      
Timepris ja kr.  458,47
       
Erhvervelse af gravsted       
Erhvervelse af - 1 kisteplads nej kr.  386,03
Tilskud til medlem af folkekirken - 1 kisteplads nej kr.  363,11
Erhvervelse af  - 2 kistepladser nej kr.  772,07
Tilskud til medlem af folkekirken - 2 kistepladser nej kr.  726,24
Erhvervelse - ekstra kisteplads nej kr.  386,03
Tilskud til medlem af folkekirken - ekstra kisteplads nej kr.  363,11
Erhvervelse af - 1 urneplads nej kr.  61,76
Tilskud til medlem af folkekirken - 1 urneplads nej kr.  38,86
Erhvervelse af - 2 urnepladser nej kr.  123,54
Tilskud til medlem af folkekirken - 2 urnepladser nej kr.  77,71
       
Fornyelse af gravsted      
Fornyelse af kisteplads nej kr.  386,03
Tilskud til medlem af folkekirken - 1 kisteplads nej kr.  363,11
Fornyelse af - 2 kistepladser nej kr.  772,02
Tilskud til medlem af folkekirken - 2 kistepladser nej kr.  726,24
Fornyelse af - ekstra kisteplads nej kr.  386,03
Tilskud til medlem af folkekirken - ekstra kisteplads nej kr.  363,11
       
Begravelsesudgifter      
Gravkastning nej  kr.  5.876,28
Gravkastning barnegrav nej  kr.  2.750,79
Urnenedsættelse nej  kr.  806,91
       
Priser for ikke medlemmer af folkekirken:      
Benyttelse af kirke, kapel, kølerum      
Benyttelse af kirke nej  kr.  2.284,47
       
Organist, kirkesanger, kor      
Timeløn ja kr.  458,47
Organist til rådighed nej kr.  458,47
Kirkesanger til rådighed nej kr.  458,47