Menighedsrådet i Nørre Tranders sogn 2020-2024

 

   Erik Rasmussen                         Formand

  

   Jørgen Lund Mogensen       Næstformand og formand for                aktivitets og musikudvalget    

   Christian Juul Mikkelsen      Kasserer

   

   Steen Pedersen                         Kontaktperson

   

   Svend Otto Jensen                   Formand for bygningsudvalget

  

  Elmer N.  Jespersen        Kirkeværge 

   Svend Jørgensen                           Menigt medlem 

   Preben Bonde                             Menigt medlem

   

   Claus Nielsen                               It- support

  

  Lis Beck                                          Menigt medlem

    Aase Møller                                  Menigt medlem

   

   Poul Erik Føns Sørensen       Menigt medlem

   

   Oral Shaw                                     Kirkebogførende sognepræst

  

   Anne Marie M. Sørensen     Sognepræst

   Maiko Miyamoto                     Sognepræst

   

   Jens Chr. Meldgaard               Sognepræst

 

   Helle Krogsbøll                         Kirkekulturmedarbejder /                        medarbejderrepræsentant

  

   Søren Christiansen                 Kirketjener /                                                      medarbejderrepræsentant  

   Linda Tadsen                               Administrationschef /                                  sekretær for menighedsrådet