Personale | Rørdal Sogn
Organist:
Lili Olsen
tlf. 9811 7650 / 3057 2052
E-mail: lilio@paradis.dk lilio@paradis.dk

Ringer og graver:
Gitt Riis Rasmussen
tlf. 9813 1588
E-mail: roerdalkirke@outlook.dk roerdalkirke@outlook.dk

Kirkesanger:
Helle Holst Haugaard
Tlf. 2232 0157
E-mail: hhoj@km.dk hhoj@km.dk

Fornyelse af gravsteder i Rørdal:
Henvendelse rettes til kirkeværgen.
Rørdal kirke er normalt en aflåst kirke, men personer, der ønsker at bese kirken, kan henvende sig til graveren, der velvilligt fremviser kirken, eller ved henvendelse på tlf. 98 16 43 01 - Tage Thomsen.