Menighedsrådet i Nørre Tranders sogn

 

   Erik Rasmussen                                                 Formand

     Tlf. nr.:  30600961                                                                           E-mail: formand@nrtrander.dk

   Jørgen Lund Mogensen                                Næstfmd. / Fmd. for aktivitets og musikudvalg

    Tlf. nr.: 61308645                                                                            E-mail: naestformand@nrtranders.dk

   Christian Juul Mikkelsen                           Kasserer

   Tlf.nr.:  98157710                                                       E-mail: kasserer@nrtranders.dk

   Steen Pedersen                                                 Kontaktperson

     Tlf. nr.:  40275466                                                                           E-mail: kontaktperson@nrtrander.dk

   Svend Otto Jensen                                         Formand for bygningsudvalget

   Tlf. nr.: 20284210                                                                           E-mail: bygningsudvalg@nrtranders.dk

   Elmer Nødskov Jespersen                        Kirkeværge

Tlf.nr.:  29728693                                                    E-mail: kirkevaerge@nrtranders.dk

   Claus Nielsen                                                     It-support

    Tlf. nr.: 21269516
    Email: claus@nrtranders.dk

   Svend Henning Jørgsensen                      Menigt medlem

    Tlf. nr.: 30258714
    Email: praestegaardsudvalg@nrtranders.dk

Lis Beck                                                      Menigt medlem

Tlf. nr.: 41160788
Email: lis@nrtranders.dk

   Preben Bonde                                                    Menigt medlem

 

   Tlf. nr. 20211980                                                         E-mail: preben@nrtranders.dk

    Poul Erik Føns Sørensen                              Menigt medlem

      Tlf. nr.: 22598186                                                                            E-mail: poul-erik@nrtranders.dk

 

   Aase Møller                                                         Menigt medlem

    Tlf. nr. 24232924                                                                              E-mail: aase@nrtranders.dk