Fødsel og faderskab

Forældrepar med spædbarn

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel på en blanket der kan findes på www.borger.dk. Blanketten skal afleveres senest 14 dage efter fødslen, til kirkekontoret i morens bopælssogn.

Den nybagte mor modtager kort efter fødslen et "morbrev" i sin digitale postkasse. Hvad der står i morbrevet kan læses her.

Anmeldelse af fælles forældremyndighed


Hvis barnets mor ved fødslen er gift, bliver mors mand automatisk registreret som far, og i skal foretage jer yderligere.
Hvis barnets mor ikke er gift ved fødslen, kan I som ugifte forældre erklære, at I sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn. Dette sker ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk www.borger.dkog skal ske senest 28 dage efter fødsel.


Er I i tvivl om fremgangsmåden, kan I henvende jer på kirkekontoret. 


Adresse på jeres kirkekontor:
Nørre Tranders kirkekontor
Lemvigvej 100
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9815 7205
E-mail: noerretranders.sogn@km.dk noerretranders.sogn@km.dk

  Nørre Tranders Sogn   ·   Lemvigvej 100, 9220 Aalborg Øst       +4598157205       noerretranders.sogn@km.dk